ღ تنهایی ღ

کوچه های دلتنگی

سلام به همه ی دوستای گل خودم

امروز روز دوسالگی وبلاگه 

خوشحالم که تا امروز همراه من و وبلاگم بودید.امیدوارم که همیشه باهامون باشید

همیـــــــــــــــــــــــــشــــــــــــه دوستتون دارم 

زندگی همین است دیگر..بالاوپائین دارد..تنهایی دارد..بی کسی دارد...ولی پرازخوشی است

 

 

نوشته شده در یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 17:52 توسط ღ زهرا ღ| |

شاید بایدی درکارنبودوتومیتوانستی نروی...به همین راحتی ودلم

راباخودبه کوچ نکشی...

 

نگران دوری تو و درد نبودنت نیستم نه..نگران دلم هستم که نمیداند تا

کـــــــــــــــــــــــــی میخواهد بازیچه  شود...

 

 

 

نوشته شده در جمعه بیست و هشتم شهریور 1393ساعت 16:54 توسط ღ زهرا ღ| |

دیگربرایم مهم نیست نمیدانم چه!!!!!!!!!!

 

فقط میدانم مهم نیست

 

دلم گرفته است قدردل بارانی هوا

 

دلم گرفته اندازه لحظات بودن درآغوشت

 

دلم گرفته اندازه تمام نبودن هایت

 

دلم گرفته اندازه تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  دوریت

 

دلم تنگ است برای روزهــــــــــــای باهم بودنمان...

 

دلــــــــــم تنــــــــــــگ استــــــــــــ....

http://troth.blogfa.com/

 

نوشته شده در سه شنبه هجدهم شهریور 1393ساعت 16:52 توسط ღ زهرا ღ| |

دیدن عكست تمام سهم من است

از " تـــو "

ان را هم جیره بندی كرده ام

تا مبادا

توقعش زیاد شود

دِل اســت دیـــگر ...

ممكن است فردا خودت را از من بخواهد ....

 

نوشته شده در شنبه بیست و چهارم اسفند 1392ساعت 12:17 توسط ღ زهرا ღ| |

 مردوقتی میادخونه باس بامشت بکوبه رومیزوبگه ضعیفه!!!پ کواین غذا؟؟؟؟ضعیفه

باهزارترس ولرز بگه ببببببخشید آقا رفته بودم آرایشگاه نشد.مرد دستشوببره روکمربندشو......

محکمش کنه...ضعیفه روبوسش کنه وبگه تا تومیزوبچینی غذا آمادست...

 

نوشته شده در جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 21:10 توسط ღ زهرا ღ| |

دختر است دیگر...


گاهی دلش می خواهد

بهانه های الکی بگیرد

قهرکند

لوس شود

گریه کند

به هوای دلتنگی

به هوای آغوش تو

شانه های تو...... که بعد، تــو

آرام


خیلی آرام

در گوشش زمزمه کنی:...

مگه من مردم که عشقم گریه کنه

 

 

نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392ساعت 20:3 توسط ღ زهرا ღ| |

مــن عــاشــق ایــن دختـــرونگـــی کـــردنــامم ..


عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ..


عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ..


سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ..


گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...

 

جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ..


چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم .. بـــهم ریختـــنشون .. چـــیدنشـــون .. و  

بـــاز دوبـــاره ..


دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو

بلـــند


بلـــند خندیدنــامون ..


حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص

کـــردن ..


کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگارنگم ..

 

 

ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ..

لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ..

قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم ..

گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان

خوندن ..


دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ..


مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ..


نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ..


نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصف شبـــآ ..


نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شــــهرم 

وقتــــی آســــمونش

ابــریه ..

نـــه بـــا .. هـــیچیه هــــیچی ..

دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــت


 مــــیتونه لـــمسش کـــنه
نوشته شده در سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 20:26 توسط ღ زهرا ღ| |

عشــــق یعـــــنی

.....

وقــتـــــی ناراحــــــتم

.....

وقتــــــــی بغض کـردم

....

بغلم کـــنی و بگـــــــی

..

ببیـــنم چشـــــماتو

.......

منـــو نـــــــگاه کن

.....

اگه گریــــــــــه کنی

....

قـــــــــــهر میکنم میرمـا

...!!

 

 

نوشته شده در سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 16:21 توسط ღ زهرا ღ| |

دُختَـــر بــآس:

ریزـہ میزـہ باشـــــہ ڪـہ تو بغلــــــــــــت جا بشه....

פֿـوووول و בیووونـہ باشـہ جـــورے ڪــہ بگے פֿـבایا منو از בســــت ایלּ
  
نجات بבه...

لـــــو و פـــــــــسوב باشه...


لــــــو פــــــــرف بزنه...


گاز بگــــــــیره.....


با زور بگـہ پاســـــــتیل میخرے یا ڪتڪــــہ


هҐ شیــــطوלּ هـــҐ פֿـانـــــوҐ باشــــه...


روژ پُرنگ بزنـہ جورى كـہ בلـــــت آب شـــہ براش


رو مـــــــــــــخ بــــرـہ


ڪتـــــــڪت
بزنـــــــہ


פرصـــــــــ
בرارـہ


בعــــــــوات بڪــــنـہ


قبــــــــــــول בاریــــــــלּ ?¿?¿
 
 

 
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم اسفند 1392ساعت 23:39 توسط ღ زهرا ღ| |

بعضـــی از نگــــاه ها
 
 
صــــدای قشنگـــــی دارنــــد .
 
بعضـــی ها را هـــر چقـــدر هم کــــه بخواهـی
 
تمام نمی شوند …
 
سکـــــوتشان خالــــی می کنــــــد دل آدم را ..
 
 
و عطر بوســــه هایشــــان
 
 
مســــت می کنــــد آدم را ..
 
این بعضـــــی ها ..
 
 
یعنـــــی تــــــو عشـــــــقم …
 
 
 
 
 
 
نوشته شده در شنبه سوم اسفند 1392ساعت 14:45 توسط ღ زهرا ღ| |

حوصــله خوانــدن ندارم...

حوصــله نوشتـن هم ندارم...

این همـــه دلتنـــگی دیگر نه با خــواندن کم می شود ، نه نوشـــتن!

دلـــم لمـــس آغوشت را می خـــواهد...

فقــــط همــــین...!!


 

 


نوشته شده در شنبه سوم اسفند 1392ساعت 14:23 توسط ღ زهرا ღ| |

دلت تنگ یک نفر که باشدتموم تلاشتُ هم کــہ بکنـے

تا خوش بگذره

و لحظــہ اے دل تنگیتُ فراموشش کنـے

فایده نداره

تو دلت تنگــہ

دلت واســہ همون یــہ نفر تنگــہ

تا نیاد

تا نباشــہ

هیچـے درست نمیشــہ...

http://eshgh-tk-1.persiangig.com/Eshgh43%20-%20Copy.jpeg

 

 

 

 

 

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392ساعت 21:25 توسط ღ زهرا ღ| |

سلام به دوستای گلم

میدونم که ازسرنزدنم گله دارین ولی آدم کنکوری وهزاردردسر

زیادوقت آپ کردن ندارم ولی سعیمومیکنم که بیام دعایادتون نره

به یادهمتون هستم

زهرا

نوشته شده در پنجشنبه هفدهم بهمن 1392ساعت 14:5 توسط ღ زهرا ღ| |

تنهایی یعنی:

عاشقشی ...


ولی حق نداری بهش نزدیک بشی


چون:اون دیگه تنهانیستنوشته شده در پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 17:27 توسط ღ زهرا ღ| |

مهم نیست چـــقدر بالایی مهـــم اینه که اون بالا “لاشـــخوری” یا “عقــــــــاب” … !

نوشته شده در یکشنبه پنجم آبان 1392ساعت 23:11 توسط ღ زهرا ღ| |

گآهـی فقط بـפی یک عطرشـنیدن صـבآش


خــــפندنּ آخریـن اس ام اسش


یک تشآبـه اسم ،


برآی چـند لحظـه !


بآعث میشـه בقیقاً احساس کــنی …

کـه قلبت בآره از تـפ سیــنه ات کــنده میشـه … !

 

نوشته شده در شنبه چهارم آبان 1392ساعت 23:18 توسط ღ زهرا ღ| |

گـل یا پــوچ؟

دستتــــــ را باز نکن، حســم را تباه مکــن

بگذار فقط تصــــــور کنم ..

که در دستانتــــ

برایـــم کمی عشق پنهـــان است ..Click here to enlargeنوشته شده در چهارشنبه دهم مهر 1392ساعت 13:12 توسط ღ زهرا ღ| |


چه فرقی می کند...

در سیرک یا در خانه ؟!


خنده ات که 
تلخ باشد،

دلت کــه خون باشد،


تو هم دلقکی..!


 

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 17:49 توسط ღ زهرا ღ| |

دود میکنم !
نامـــت ، یـــادت ،صدایـت را در یک کــام ، ما بقی اش را . . . ؟
در تنهایـــی ام ،
چه کــــ ــامی می دهد ،
جای خــــــ ــــالی ات .
انجمن تک سایت
 
 

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 17:37 توسط ღ زهرا ღ| |

ایـــטּ منـــم ..
دختــرے تنــــها

با قلـــــــــبے شڪــستـﮧ در دسـت
کـﮧ نیـــمـﮧ اش را دســت او گـــــــم ڪـرده اســت
به او بگویــید برگــردد
با او ڪــارے ندارم ...
فقط میــخواهم نیــمـﮧ ی دیـگر قلبــم را گـــداۓ ڪـُـنــَـ م !


نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 20:20 توسط ღ زهرا ღ| |